Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật III Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Công Vụ Tông Đồ 3.13-15.17-19; Thư I của Thánh Gioan 2.1-5Và Phúc Âm Thánh Luca 24.35-48 Bài trích Phúc Âm theo Thánh LucaKhi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người...

Thánh Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật II Phục Sinh, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II PHỤC SINHKính Lòng Thương Xót Chúa Công Vụ Tông Đồ 4,32-35;Thư Thứ I của Thánh Gioan 5.1-6và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-31 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và...

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT PHỤC SINH Sách Công Vụ Tông Đồ 10, 34a. 37-43;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossê 3,1-4và Phúc Âm Gioan 20, 1-9 Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ,...

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Lá

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Lá | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM B Sách Tiên Tri Isaia 50, 4-7;Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 2,6-11và Bài Phúc Âm Thánh Matcô 11.1-10 – Kiệu lá Phúc Âm theo Thánh MatcôKhi các ngài đến gần Giêrusalem ngang qua Bêtania, gần núi Cây Dầu, thì Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp ngay cột sẵn đó một lừa con chưa ai cỡi, các con hãy mở dây...

Thánh Lễ Chúa Nhật V Mùa Chay – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Sách tiên tri Giêrêmia 31.31-34;Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Do Thái 5.7-9và Phúc Âm Thánh Gioan 12.20-33 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và nói với ông rằng: “Thưa ngài, chúng tôi muốn gặp Ðức Giêsu”. Philip-phê đi nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: “Ðã đến...

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Mùa Chay – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY Sách Sử Biên Niên Sử II, 36.14-16.19-23;Thư Thánh Phaolô gửi Tín hữu Êphêsô 2.4-10và Phúc Âm Thánh Gioan 3.14-21 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh GioanKhi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị hủy diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu...

Thánh Lễ Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III MÙA CHAY Sách Xuất Hành 20, 1-17;Thư Thứ I của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tín hữu Côrintô 1.22-25và Phúc Âm Thánh Gioan 2.13-25 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò...