Category: Thánh Lễ – Bài Giảng

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13; hoặc Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,8-7và Phúc Âm Thánh Gioan 20,19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanVào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay...

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN (Chúa Nhật VII Phục Sinh)Sách Tông đồ Công vụ 1:1-11; Thư gửi Giáo đoàn Êphêsô 1:17-23và Phúc Âm Thánh Matthew 28:16-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các...

Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên Sách Công Vụ Tông Đồ 8,5-8,14-17Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 3,15-18và Phúc Âm Thánh Gioan 14,15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng...

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh năm A – Lm Peter Trần Thế Tuyên

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Sách Tông Đồ Công Vụ 6,1-7; Thư Thứ I của Thánh Phêrô Tông Đồ 2,4-9và Phúc Âm Thánh Gioan 14,1-12 A. Video bài giảng   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy...

Thánh Lễ tiễn đưa ông Augustinô Vũ Ngọc Minh Thái.

Kính thưa quí Ông Bà và Anh Chị Em,Thánh lễ cầu cho Augustinô Vũ Ngọc Minh Thái là chuyện riêng củagia đình tang quyến và của Hội Ái Mộ Cha Diệp ở Nam Úc xa xôi.Tuy nhiên chúng tôi muốn chia sẻ với quí Ông Bà và Anh Chị Em để:Xin hiệp ý cầu nguyện cho người mà chúng ta không biết.Đồng thời học được cách “chia buồn” thiết thực và thật có ý nghĩa bác ái Kitô giáomà Hội Ái Mộ Cha Diệp ở Nam Úc đã làm cho người quá cố.Xin kính mời tham gia và cầu nguyện...