Category: Video Bài Giảng

Bài giảng Chúa Nhật II thường niên – A

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – A Sách Ngôn sứ Isaia 49:3,5-6;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 1.1-3và Phúc Âm Thánh Gioan 1:29-34 A. Video bài giảng   B. Bản văn Bài giảng | Download file Word tại đây Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan   Hôm sau, ông Gioan thấy Ðức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa bỏ tội trần gian. Chính Người là Ðấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. Tôi đã...

Bài giảng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA Sách Ngôn sứ Isaia 42:1- 4.6-7; Sách Tông đồ Công vụ 10:34-38 và Phúc Âm Thánh Matthêô 3:13-17   Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh MatthêôKhi ấy, Chúa Giêsu bỏ xứ Galilêa mà đến với Gioan ở sông Giođan, để ông làm phép rửa cho. Nhưng Gioan can Người rằng: “Chính tôi phải được Ngài rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi sao?” Chúa Giêsu liền đáp lại: “Không sao, vì chúng ta cần chu toàn bổn phận như thế”. Và bấy giờ ông Gioan chiều ý Người. Chúa Giêsu chịu...

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – Năm A.

Ba đạo sĩ từ phương Đông,Ra đi tìm Chúa nhờ trông sao trời.Đền vua, cung điện, sáng ngời,Chắc ăn, đúng chỗ, Chúa Trời, giáng sinh. Triều đình hoảng hốt thất kinh,Cho vời thầy luật thông tin xem nào?Thánh tử dòng dõi tự hào:Con dòng cháu giống chào đời Bê-Lem. Hành trình tiếp tục tìm xem,Sao lạ dẫn đến Bê – Lem nghèo hèn. Chúa sinh, không trống, không kèn,Xin nhận lễ vật mọn hèn kính dâng. Vàng ròng, mộc dược, nhũ hương,Lòng thành, dâng Chúa, dủ thương phận người.Con biết mình luôn được mời:Tìm gặp thấy Chúa cho đời niềm vui....

Bài giảng lễ Thánh Maria – Mẹ Chúa Trời / Ngày đầu năm 2020.

Thiên sứ báo tin mục đồng,Hài nhi bọc tã nằm trong máng bò.Rủ nhau đêm tối lò dò,Y chang Thánh Tử ngủ khò bình an. Chuyện lạ kỳ diệu hết can:Vì thiên sứ bảo: Đến hang chiên bò.Lắng nghe, Mẹ giữ bo bo,Trong lòng, suy gẫm, lắng lo, ân cần. Dâng con đền Thánh đến gần,Cắt bì thủ tục, thiên thần đặt tên.Giêsu lệnh báo từ trên,Thiên Chúa cứu độ là tên Chúa Trời. Năm mới đang đến trong đời,Hai ngàn hai mươi Chúa Trời giáng lâm.Ơn Chúa cộng với quyết tâm:Bình an, bác ái, phương châm cuộc đời. Amen....

Bài giảng lễ Thánh Gia Thất – Năm A.

Khi các đạo sĩ đã đi,Giuse vụt tốc Hài Nhi, Mẹ Ngài.Đang đêm trốn chạy như bay,Hê-rô-đê cả ra tay giết Ngài. Bê Lem trẻ nhỏ chết dài,Thánh Gia tỵ nạn chờ ngày qua đi.Hê-rô-đê Cả sinh thì,Về lại cố quốc, thôi thì định cư. Gia đình nghèo khổ không dư,Sống theo ý Chúa, riêng tư bỏ ngoài.Thánh thiện hạnh phúc mỗi ngày,Giê-su thêm tuổi tràn đầy khôn ngoan. Gia đình hạnh phúc bình an,Sống theo ý Chúa, cưu mang đỡ đần.Nhỏ nhẹ, khiêm tốn, đến gần,Hỏi han chăm sóc, có cần gì không? Amen. LỄ THÁNH GIA THẤT –...

Bài giảng lễ Giáng Sinh, năm ABC – Lễ ban ngày.

Nguyên thủy đã có Ngôi Lời,Tự tại ngàn đời Ngôi Lời là Chúa.Ngôi Lời là chính Thiên Chúa,Giê-su là chính Thiên Chúa Ngôi Lời. Ngôi Lời sinh xuống ra đời,Thân hèn bé nhỏ cho LỜI thành nhân.Ngôi Lời CHÂN LÝ, THIÊN ÂN,Con người có Chúa đưa dân về Trời. Ngôi Lời sinh xuống cứu đời,Chịu khổ, chịu chết, cho đời phúc vinh.Ngôi Lời lễ tế hy sinh,Thành bánh hằng sống trương sinh cho đời. Ngôi Lời Thiên chúa ngàn đời,Thành lời hằng sống gọi mời gẫm suy.Ngôi Lời Thiên Chúa từ bi,Chí tôn chí thánh tạc ghi nằm lòng. Amen....

Bài giảng Lễ đêm Giáng Sinh – Năm A.

Kiểm tra dân số ban truyền,Giuse nguyên quán tận miền Bê-lem.Nghèo hèn khó kiếm quán đêm,Chuồng bò đồng vắng cảnh thêm cơ hàn. Maria sinh nở giữa đàng,Đặt con trong máng, khăn quàng quấn con.Mục đồng nghe tiếng ví von,Thiên thần phán bảo: tìm Con Chúa Trời. Mục đồng nhận thấy y lời,Hài Nhi bọc tã, đất trời bừng lên:Vinh danh Thiên Chúa bên trên,Bình an dưới thế! Lộc hên người trần. Từ nay Thiên Chúa cận thân,Buồn vui sướng khổ chung phần nhân sinh.Câu kinh sáng sớm bình minh,Tạ ơn Thiên Chúa cứu tinh nhân trần. Amen.   LỄ...