Category: Video bài giảng – cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ V Mùa Chay – Năm C.

Mong là bắt gặp tại trận Không phải ngoại tình nhưng bận lắng nghe Lời Chúa dịu ngọt êm re Tâm hồn thanh thoát khoẻ re suốt ngày. Cầu cho nhau.   CHÚA NHẬT V MÙA CHAY Sách Tiên Tri Isaia 43, 16-21; Thư Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Philipphê 3,8-14 và Phúc  Âm Gioan 8, 1-11 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Còn Đức Giê-su thì đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ IV Mùa Chay – Năm C.

Hoang đàng làm tàng đi hoang Chăn heo, đói khổ, lầm than kêu trời. Làm người, sinh sống trên đời. Cố dành ít phút đọc lời trường sinh. Cầu chúc   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM C Sách Giôsuê 5, 9a, 10-12; Thư II Thánh Phaolô gửi Côrintô II Cor.5,17-21 và Phúc  Âm Luca 15, 1- 3, 11-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ III Mùa Chay – Năm C.

Người than:  Mệt quá! giảng hoài! Người khen: an ủi, ngủ dài giấc ngon. Bài giảng có được điểm son An vui, cuộc sống, dù non hay đoài Kính mời!   CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Sách Xuất Hành 3,1-8a, 13-15; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 1Cor.10,1-6.10-12 và Phúc  Âm Luca 13. 1-9 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giê-su nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giê-su đáp lại rằng: “Các ông...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ II Mùa Chay – Năm C.

Mùa chay đã sang tuần hai Bài giảng gửi đến lai rai góp phần. Nâng cao cuộc sống phàm trần Hướng thiên, cách hạ, tăng phần thiêng liêng. Amen   CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Sách Sáng Thế Ký 15,5-12,17-28; Thư Thánh Phaolô gửi Philipphê 3,17-4,1 và Phúc  Âm Luca 9. 28b-36 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca  Khoảng tám ngày sau khi nói những lời ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có...

0

Bài giảng Chúa Nhật thứ I Mùa Chay – Năm C.

Tuần này Hai Lúa ra đồng Bận sáng bận tối lo trồng lo chăm Mùa Chay sám hối hồi tâm Vậy mà dân chúng như câm như mù.  Lửa dục bốc, mắt tối hù! Ăn nhiều ăn vặt vù vù lên cân Đức tin lạnh ngắt nghĩa ân Chúa ơi! dẫn lối cho dân đường về. Amen   CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Đệ II Luật 26, 4-10; Thư Thánh Phaolô gửi Rôma 10,8-13 và Phúc  Âm Luca 4. 1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca Đức Giê-su được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày,...

0

Bài giảng Thứ Tư Lễ Tro.

Xong Chúa Nhật đến Lễ Tro Phúc lộc ơn Trời! thoả no Lời Chúa. Mộc mạc làm thân Hai Lúa Tỉ tê , an ủi, Lời Chúa ấm lòng. ************************************************************************ Thứ  Tư Lễ Tro Năm A, B &C Sách Huấn Ca 27.5-8; Thư II của Thánh Phaolô gửi Côrintô 5,20-6,2 và Phúc  Âm Matthêô 6,1-6.16-18 Ghi chú: Thứ Tư Lễ Tro bắt đầu mùa chay chuẩn bị cho Tam Nhật Thánh. Không phải lễ buộc, nhưng phải ăn chay, tuổi từ 18-59 và buộc kiêng thịt tuổi từ 14 trở lên) Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu “Khi làm việc lành phúc đức,...

0

Bài giảng Chúa Nhật VIII thường niên – Năm C.

Một tuần nữa vào mùa chay Cuộc sống mỗi ngày lai rai Lời Chúa Chung quanh ta nhiều kẻ múa Múa mồm, vụ lợi! Lời Chúa cho không. Amen CHÚA NHẬT VIII QUANH NĂM  – C Sách Ngôn Sứ Isaia 6.1-2.3-8; Thư I Thánh Phaolô gửi Côrintô 15.54-58 và Phúc Âm Luca 6.39-45 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.  Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống...