Category: Video bài giảng – cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C.

Mầu nhiệm Ba Ngôi Một Chúa Dù là Bác Học, Hai Lúa… phải tin. Miễn bàn cắt nghĩa linh tinh  Trí óc giới hạn, kêu xin là cần. Amen CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI – NĂM C.Sách Khôn Ngoan 8.22-31; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 5.1-5và Phúc Âm Thánh Gioan 16.12-15 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanThầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói...

0

Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống – Năm C.

Thánh Thần soi sáng quá chừng Bài giảng, thơ nhạc, tưng bừng phô trương. Xin mời dẹp bớt vấn vương Nghe giảng nghe nhạc du dương cuộc đời. Kính mời   CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11; Thư Thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13; hoặc Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,8-7 và Phúc Âm Thánh Gioan 20, 19-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người...

0

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên – Năm C.

Chúa Giêsu vinh hiển lên trời Thiên đàng là đích cuộc đời trần gian Như Chúa: khốn khó gian nan Thành đường, thành giá, hiên ngang lên trời. Amen CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN – Năm C.  Sách Công Vụ Tồng Đồ  Cv. 1. 1-11; Thư gửi Giáo Đoàn Êphêsô 1.17-23                         và Phúc Âm Thánh Luca 24.46-53                           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca và Người nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô...

0

Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C.

  Phúc Âm, những lời ly biệt Gần chết Chúa rất quyết liệt kêu mời: Thương nhau, tuân giữ lấy Lời: Thực hành Lời Chúa cho đời lên hương.      CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH – Năm C. Sách Công Vụ Tồng Đồ Cv 15,1-2.22-29; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1014.22-23 và Phúc Âm Thánh Gioan 14,23-29 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.             Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai...

0

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C.

Tuần nầy nhiều chuyện lắm nghe! Thơ nhạc Youtube, đem khoe trình làng Tin vui tuyên thánh rõ ràng: Giám Sát bổ nhiệm…rộng đàng tới luôn. † Xin một kinh cầu cho tiến trình tuyên thánh Cha Diệp được có kết quả tốt nhanh chóng.     CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – Năm C. Sách Tồng Đồ Công Vụ 14.20b -26; Sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ 21,1-5a 2.4-9 và Phúc Âm Thánh Gioan 13,31-33a.34-35           Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “Bây...

0

Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm C.

Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh Chúa là mục tử hy sinh cứu đời Xin cho Cha cụ sáng ngời Lòng nhân, khiêm tốn, lời mời giáo dân. Amen   CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – Năm C. Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – Ngày cầu cho ơn Thiên Triệu Sách Tồng Đồ Công Vụ Cv 13,14.43-52 13, 14, 43-52; Sách Khải Huyền 7, 9,14-17 và Phúc Âm Thánh Gioan 10, 27-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời;...

0

Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C.

Làm Cha phải đi cấm phòng Bài giảng tới chậm thật lòng không quên! Cuộc sống, tạm bợ, bấp bênh Lời Chúa chân lý, số hên cuộc đời! Cầu chúc!   CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – Năm C. Công Vụ Tông Đồ 5.27-32, 40-41; Sách Khải Huyền 5.11-14 và Phúc Âm Thánh Gioan 21.1-19 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này. Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các...