Category: Video bài giảng – cha Tuyên

0

Bài giảng Chúa Nhật XX thường niên – Năm C.

Thầy đem lửa đến trần gianLửa tin, lửa mến, lửa ban Thánh ThầnSáng rực sưởi ấm gian trần,Nhận ra Thiên Chúa tối cần cho ta. Chúa thành chia rẽ người ta,Niềm tin số một! Bỏ qua gia đình.Tin Chúa sống chết quên mình,Nước Chúa trị đến, nhục hình nhẹ tênh. Vô thần cuộc sống chênh vênh,Không tin có Chúa, là quên cội nguồnXưng tên vỗ ngực ngông cuồng,Thói đời đen bạc còn buồn nào hơn? Lọc lừa tay trắng sạch trơn,Chúa dạy cho thấy thiệt hơn trần đời:Khôn ngoan nhớ lấy một lời:Chúa là tất cả trần đời hư vô....

0

Bài giảng Chúa Nhật XIX thường niên – Năm C.

Hãy lo thắt lưng cho chuyện Giống như đầy tớ sửa soạn đón chào.Chủ nhà không biết lúc nào,Đáo gia tiệc cưới trễ vào nửa đêm. Chủ thấy tớ vậy quá êm!Khen thưởng thăng chức cho thêm bạc tiền.Đầy tớ làm biếng biết liền,Lơ là chểnh mảng chủ xiềng ăn roi. Đời sống ngẫm nghĩ mà coi,Sinh lão bệnh tử loi ngoi hết đời.Con ơi xin nhớ lấy lời:Thu tích công đức! Chủ mời vui chung. Dọn mình, sạch tội ung dung,Đừng nghĩ ta khoẻ đang sung đây mà!Thần chết ngay ở cửa nhà,Khôn ngoan chuẩn bị nhận quà trường sinh. Amen....

0

Bài giảng Chúa Nhật XVIII thường niên – Năm C.

Anh em cẩn thận coi chừng,Giữ mình thoát khỏi lọng thừng tham lam.Giàu có dư giả đừng ham,Tiền bạc vật chất tiêu tan phần hồn. Phú hộ đêm vắng bồn chồn,Làm thêm kho chứa của tồn bội thu.Chúa bảo: Ôi hỡi thằng ngu!Đêm nay ngươi chết hu hu… tiêu đời. Suốt đời thu tích sinh lời,Keo kiệt chắt mót tưởng đời không “die”Ngờ đâu cuộc sống không dài,Vào hòm tay trắng tiếc hoài luống công. Của cải do Chúa cho không,Làm việc bác ái lập công đời nầy.Chúa gọi! Dạ có con đây!Cống hiến đời nầy! Con lấy đời sau. Amen....

0

Bài giảng Chúa Nhật XVII thường niên – Năm C.

Chúa dạy có mỗi một kinh: Gọi Chúa là Cha, kêu xin thế nầy: Lạy Cha vinh hiển tràn đầy Triều đại sung mãn cao dày vinh quang. Hằng ngày lương thực Cha ban Rộng tình tha tội đa mang kiếp người Cũng như rộng lượng ở đời Yêu thương tha thứ những người nợ ta. Giữ gìn cho khỏi ngã sa Mưu chước ma quỉ giăng ra phỉnh phờ Cầu nguyện kiên nhẫn đợi chờ Chúa sẽ không thể phớt lờ bỏ qua. Gỏ cửa! sẽ thấy có Cha! Rộng tay ban phát như ta van nài. Cha nào...

0

Bài giảng Chúa Nhật XVI thường niên – Năm C.

Matta đón Chúa vào nhà,Lăng xăng dọn dẹp lo trà dọn cơm.Cố gắng hầu tiếp thật xôm,Maria vô sự ngồi ôm chân Thầy. Lắng nghe lẽ thiệt điều hay,Matta nóng máu liền quay hỏi Thầy:Thầy thấy con bận như vầy,Mà sao không bảo nhỏ nầy giúp con! Matta! Tội nghiệp thân con!Băn khoăn lo lắng, đa đoan trăm điều.Quên đi phần tốt hơn nhiều:Lắng nghe Lời Chúa, là điều ưu tiên. Maria say đắm lời thiêng,Lời Chúa, sức sống, thuẫn khiên cuộc đời.Xin cho con mãi nhớ Lời,Tìm giờ lắng đọng, ơn Trời mưa sa. Amen. CHÚA NHẬT XVI QUANH...

0

Bài giảng Chúa Nhật XV thường niên – Năm C.

Thơ diễn ý: Thầy thông luật lệ hỏi rằng:Làm gì để sống vĩnh hằng ngày sau?Thông luật! xin nói cho mau:Luật lệ nói gì, nghĩ sao tỏ bày: Luật lệ ghi rõ thưa Thầy:Mến Chúa, yêu người! tỏ bày cân phân.Nhưng ai là kẻ cận thân?Bà con ruột thịt thân nhân bạn bè? Mở tai nghe rõ đây nè:Có người bị cướp nện è cổ ra.Mất tiền, hết sức, hết la,Do Thái đạo gốc bôn ba chuyện mình. Chàng kia ngoại đạo không nhìn,Xuống ngựa chăm sóc tận tình tương thân?Vậy ai là kẻ cận thân?Là người thương xót đỡ...

0

Bài giảng Chúa Nhật XIV thường niên – Năm C.

Truyền giáo có cặp có kè. Buồn vui nâng đỡ kéo bè yêu thương. Chúng ta bốn hướng tứ phương Chung xây Nước Chúa biểu dương tình người.    Thơ diễn ý: Chúa chọn thêm bảy mươi hai,Từng hai người một Chúa sai dọn đường.Làng mạc cho đến phố phường,Sẵn sàng đón Chúa, am tường lời hay. Cần nhiều thợ gặt lắm thay!Lúa chín đầy đồng thợ hay thiếu nhiều.Ra đi nhớ lấy một điều:Chiên giữa đàn sói, đánh liều hy sinh. Nhà nào lạnh nhạt coi khinh,Giũ bụi tiên báo: Bình minh đang mời.Con Chúa đang đến cứu đời,Tin...