Category: Suy Niệm

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – VIII – IX – X.

THỨ SÁU TUẦN THÁNH Ngày 7 tháng 4 năm 30 (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (8) I. Trước Tòa Philatô Thượng Hội Đồng do thái giáo, dù không có quyền nhưng đã tuyên án xử tử Đức Giêsu. Tuy nhiên để có thể thi hành án này thì họ cần được Rôma chấp thuận. Bởi vậy họ giải Đức Giêsu đến Philatô. “Vậy người do thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh Tổng trấn” (Ga 18,28). Thực ra ở Giêrusalem không có Dinh của tổng trấn Rôma vì ông không thường...

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – V – VI – VII.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH Ngày 6 tháng 4 năm 30  TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (5) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ Các sách Tin Mừng không ghi lại gì về buổi sáng hôm nay. Nhưng từ buổi chiều thì có rất nhiều chi tiết, có thể nói là từng giờ một. Những sự việc quan trọng : – Bữa ăn Vượt qua – Rửa chân – Lập Bí tích Thánh Thể – Những lời cuối của Đức Giêsu với các môn đệ – Cầu nguyện trong Vườn Cây Dầu –...

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – IV.

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (4) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ. Ý NGHĨA TAM NHẬT THÁNH. Ba ngày Thứ Năm, Thứ Sáu và Thứ Bảy tuần thánh được gọi là Tam Nhật Thánh. Nguồn gốc và ý nghĩa thế nào ? I. LỊCH SỬ TAM NHẬT THÁNH. 1.Trung tâm của Tuần Thánh là 3 ngày Thứ Năm, Sáu, Bảy với các việc cử hành vừa nhiều hơn vừa long trọng hơn các ngày khác trong năm Phụng vụ. 2. Truyền thống này bắt đầu từ thế kỷ IV, thời...

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – III.

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (3) (Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh) Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ. THỨ HAI, THỨ BA, THỨ TƯ TUẦN THÁNH Ngày 3, 4,5 tháng 4 năm 30 Trong những ngày này, ban đêm Đức Giêsu nghỉ tại làng Bêtania. Đến sáng thì vào thành, giảng dạy trong sân Đền thờ. Các nhóm tôn giáo do thái biết Ngài đang ở Giêrusalem nên cũng tìm đến và chất vấn Ngài về một số vấn đề quan trọng. Những diễn biến chính trong 3 ngày này : – Dân chúng đến với...

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI – I & II.

TỪNG BƯỚC THEO NGÀI (1). Theo chân Đức Giêsu trong Tuần Thánh. Linh Mục Carôlô Hồ Bặc Xái – G.P Cần Thơ. LỜI MỞ * Các sách Tin Mừng không chủ ý viết về lịch sử, mà viết về Ơn cứu độ do Đức Giêsu thực hiện. Tuy nhiên cao điểm của việc thực hiện ơn Cứu Độ là cuộc chịu nạn của Ngài, cho nên các sách Tin Mừng viết rất dài và với rất nhiều chi tiết lịch sử về cuộc chịu nạn này. Ngoài ra vụ án của Đức Giêsu cũng được một số tài liệu lịch...