Category: Suy Niệm

Tại sao chúng ta không cần phải sợ hãi – Đức Hồng Y Phanxicô Xaxiê Nguyễn Văn Thuận.

Tôi rất hãnh diện vì người Công giáo ở Mỹ dùng những bài suy niệm của Đức HY. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận rất nhiều. Tôi xin chia sẻ để chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho Đức HY. sớm được tuyên phong Chân phước. Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Tại sao chúng ta không cần phải sợ hãi | Suy niệm hàng ngày Mầu nhiệm Vượt Qua, đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài đã chỉ cho chúng ta đường về thiên quốc bằng trước tiên đi đến núi Sọ. Ngài không chọn cách nào khác để kết...