Category: Lời Chúa – Suy Niệm

Lời Chúa – Suy Niệm Chúa Nhật 01/12/2019.

© Biblioteca Apostolica Vaticana 29/11/2019 Chúa Nhật Tuần I Mùa Vọng, Năm A Bài đọc 1: Is 2:1-5 Điềm Isaia con trai của Amos đã thấy về Giuđa và Giêrusalem. Điềm sẽ xảy ra trong những ngày sau hết, là núi của nhà Chúa được xây đắp trên đỉnh các núi, và núi ấy sẽ cao hơn các đồi, và các dân nước sẽ đổ về đó. Nhiều dân tộc sẽ đến và nói rằng: “Hãy đến, chúng ta hãy lên núi Chúa và lên nhà? Thiên Chúa? của Giacóp. Người sẽ dạy chúng ta đường lối của Người, và...