Category: Bài Viết – Cha Tuyên

Những bài chia sẻ của linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 1 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

truongbuudiepapt Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Mục tử đích thật: Thương yêu và tận tình chăm sóc, dâng lễ ở các họ đạo lẻ xa xôi. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10, câu 11 và 14 nói về chính Chúa Giêsu, một mục tử nhân lành, “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi,” Mục tử nhân lành theo Phúc Âm Thánh Gioan là: Yêu thương chiên, biết chiên và chết...

Chúc Mừng Giáng Sinh.

Kính thưa quí Ông Bà và anh chị em có lòng với Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tôi, linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên, người  khai mở tiến trình án tuyên thánh cho Cha Diệp từ năm 2011 và nguyên là Cáo Thỉnh Viên của án tuyên thánh Cha Diệp. Tôi chủ trương và chịu trách nhiệm website truongbuudiepapt.net để cung cấp và cập nhật tiến trình tuyên thánh. Hồ sơ tuyên thánh đã đến Thánh bộ Phong Thánh ở Rôma đầu năm 2018. Mọi diễn tiến rất tốt đẹp và rất có hy vọng Cha Diệp được tuyên phong...