Category: Bài Viết – Cha Tuyên

Những bài chia sẻ của linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Mục tử – Lễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu | Rev. Trần Thế Tuyên

Mục tử – Chúa Nhật IV Phục SinhLễ Chúa Chiên Lành cầu cho ơn thiên triệu truongbuudiepapt Những điều trông thấy:National Catholic Register – Tuần Báo Công Giáo ở Mỹ 1. Cha Tony Flannery, một linh mục người Ái nhĩ Lan danh tiếng về những luận đề phổ biến trên báo chí, về giảng cấm phòng và nguyên là một Cha sở… đã bị Tòa Thánh phạt vạ ngưng thi hành chức vụ linh mục từ tháng hai năm 2012 (suspension – người Việt Nam quen gọi là treo chén… thật sự không phải chỉ là chuyện không cho dâng lễ… nhưng là ngưng thi hành...

Tại sao người Công Giáo kiêng thịt trong tất cả Thứ Sáu suốt Mùa Chay?

 truongbuudiepapt Tại sao người Công Giáo kiêng thịttrong tất cả Thứ Sáu suốt Mùa Chay? Chúa Giêsu bị đóng đinh trên Thánh Giá chết vào ngày Thứ Sáu, do đó, chúng ta muốn làm những hy sinh đặc biệt trong các ngày Thứ Sáu để tưởng niệm sự đau khổ và cái chết của Chúa. Giáo Luật qui định: Người Công Giáo được kêu gọi kiêng thịt như là một hy sinh đặc biệt trong tất cả các ngày Thứ Sáu trong năm, nhưng Giáo Hội để vấn đề nầy cho sự thẩm định và áp dụng việc kiêng thịt...

Sám Hối Mùa Chay – Linh mục Peter Trần Thế Tuyên.

Năm nay Giáo Hội Công Giáo ở Mỹ và nhiều nước không có xức tro trong ngày Thứ Tư Lễ Tro, ngày 17 tháng 2, 2021. Lý do: Tránh lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Sự kiện không xức tro nầy phát sinh suy diễn: Không có sám hối Mùa Chay. Suy diễn nầy không trả lời được vấn nạn: Khi xức tro trên trán là chắc chắn có sám hối hay sao? Suy diễn nầy sai lầm cũng giống như người Do Thái phải rửa tay chân, chén bát mà chúng ta quen gọi là nghi thức thanh tẩy thì...

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 4 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

 truongbuudiepapt Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sống với đàn chiên và chết cho đàn chiên. Bài số 1, 2 và 3 nói về Cha PX. Trương Bửu Diệp sống với đàn chiên đã được trao phó tức giáo dân Tắc Sậy và 8 họ đạo lẻ. Những bài viết kế tiếp nói về Cha PX. Trương Bửu Diệp ở lại và chết thay cho đàn chiên. Căn cứ vào hồ sơ Chabalier «Những lá thư chung 1941 – 1947» Ngày 12 tháng Ba [1946], cha Diệp, linh mục An-nam (VN), đã bị sát hại vì ngài đã ở lại với giáo dân. […]...

Độc thân linh mục – Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Trương Bửu Diệp Án Phong Thánh 10/04/2020 Tác động thành sự của việc truyền chức linh mục là Giám Mục đặt tay trên ứng viên linh mục. Trước khi đặt tay, Giám Mục sát hạch ứng viên thường bằng năm câu hỏi sau đây: Con có quyết tâm lãnh nhận và xả thân hoàn toàn cho chức linh mục dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục địa phận vì phúc lợi cho đoàn chiên Chúa không?  Ứng viên thưa: CÓ. Con có quyết tâm rao truyền lời Chúa và dạy dỗ đức tin Công Giáo không? Ứng viên thưa: CÓ....