Category: Bài Viết – Cha Tuyên

Những bài chia sẻ của linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 4 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

 truongbuudiepapt Linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, sống với đàn chiên và chết cho đàn chiên. Bài số 1, 2 và 3 nói về Cha PX. Trương Bửu Diệp sống với đàn chiên đã được trao phó tức giáo dân Tắc Sậy và 8 họ đạo lẻ. Những bài viết kế tiếp nói về Cha PX. Trương Bửu Diệp ở lại và chết thay cho đàn chiên. Căn cứ vào hồ sơ Chabalier «Những lá thư chung 1941 – 1947» Ngày 12 tháng Ba [1946], cha Diệp, linh mục An-nam (VN), đã bị sát hại vì ngài đã ở lại với giáo dân. […]...

Độc thân linh mục – Suy niệm Thứ Năm Tuần Thánh

Trương Bửu Diệp Án Phong Thánh 10/04/2020 Tác động thành sự của việc truyền chức linh mục là Giám Mục đặt tay trên ứng viên linh mục. Trước khi đặt tay, Giám Mục sát hạch ứng viên thường bằng năm câu hỏi sau đây: Con có quyết tâm lãnh nhận và xả thân hoàn toàn cho chức linh mục dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục địa phận vì phúc lợi cho đoàn chiên Chúa không?  Ứng viên thưa: CÓ. Con có quyết tâm rao truyền lời Chúa và dạy dỗ đức tin Công Giáo không? Ứng viên thưa: CÓ....

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 3 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

 truongbuudiepapt Linh mục PX. Trương Bửu Diệp, Cha sở Tắc Sậy, là linh mục thân Pháp? Bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa Đó là một trong những nguyên nhân đưa đến cái chết của Cha Trương Bửu Diệp. Không nhất thiết phải kết luận ngay là quan niệm cho Cha Diệp thân Pháp đúng hay sai? Tôi xin đưa ra trước hết những bằng chứng trước mắt người dân thời bấy giờ như sau: Theo nhân chứng sống, bà Lucia Huỳnh Thị Nghĩa hiện đang sống ở San Jose, CA. USA. thì luôn có một chiếc xe hơi Traction của Pháp...

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 2 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

truongbuudiepapt  Statistics – Số liệu thống kê thời Đức Cha Jean Baptiste Maximilien Chabalier, M.E.P Đức Cha Jean-Baptiste-Maximilien Chabalier Huy hiệu Giám mục Địa phận Nam Vang thời 1937-1955 Year: 1950 Catholics: 109,224 Total Population: 4,500,000 Percent Catholic: 2.4% Diocesan Priests: 80 Religious Priests: 26 Total Priests: 106 Catholics Per Priest: 1,030 Permanent Deacons: Male Religious: 39 Female Religious: 504 Parishes: 49 Source: Vicariate Apostolic of Phnom-Penh 1951 Vicariate Apostolic of Phnom-Penh – Đại diện Tông Toà Nam Vang: Những nơi chưa có Hội đồng Giám mục, Tòa Thánh thường thiết lập Vicariatus, tức Đại diện Tông tòa – Đức Giáo Hoàng đương nhiệm...

Nói về Cha Trương Bửu Diệp – bài 1 / Lm Phêrô Trần Thế Tuyên.

truongbuudiepapt Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Mục tử đích thật: Thương yêu và tận tình chăm sóc, dâng lễ ở các họ đạo lẻ xa xôi. Phúc Âm Thánh Gioan chương 10, câu 11 và 14 nói về chính Chúa Giêsu, một mục tử nhân lành, “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi,” Mục tử nhân lành theo Phúc Âm Thánh Gioan là: Yêu thương chiên, biết chiên và chết...