Daily Archive: October 9, 2021

Bài Giảng Chúa Nhật XXVIII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVIII QUANH NĂM Sách Khôn Ngoan 7.7-11;Thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Do Thái 4.12-13và Phúc Âm Thánh Matcô 10.17-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại quỳ gối trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên...

Đức Khôn Ngoan Quí Báu Hơn Tiền Tài Danh Lợi | Chúa Nhật 28 Thường Niên B

Nguồn: truongbuudiepapt Vua Salomon (c. 970-931) lên ngôi kế vị ngai vàng của phụ thân David vào thời kỳ tuyệt đỉnh vàng son của Quốc gia Do Thái, mặc dù mới có ba đời trong chế độ quân chủ trung ương tập quyền. Ông đã không xin Chúa ban cho vàng bạc, châu báu, đất đai, của cải, mà chỉ xin ơn Khôn Ngoan để cai trị dân Chúa đúng cách. Vua Salomon đã không xin Chúa ban cho vàng bạc, châu báu, đất đai, của cải, mà chỉ xin ơn Khôn Ngoan để cai trị dân Chúa đúng cách...