Daily Archive: October 2, 2021

Bài Giảng Chúa Nhật XXVII Thường Niên, B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXVII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXVII QUANH NĂM Sách Sáng Thề Ký 2.18-24;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Tìn Hữu Do Thái 2.9-11và Phúc Âm Thánh Matcô 10.2-16 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, những người biệt phái đến gần và hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Người ta có được phép ly dị vợ mình chăng?” Người đáp: “Môsê đã truyền cho các ông thế nào?” Họ thưa: “Môsê cho phép làm giấy ly dị và cho ly dị”. Bấy giờ Chúa Giêsu...

Hôn Nhân Công Giáo Không Thể Chia Ly | Chúa Nhật 27 Thường Niên B

Nguồn: truongbuudiepapt   Những người yêu mến Thiên Chúa đều tin rằng, từ nguyên thuỷ Ngài đã tạo dựng  loài người có nam có nữ, rồi cho hai phái kết hợp thành vợ thành chồng, để duy trì dòng giống, hầu cộng tác vào chương trình sáng tạo của Ngài (St 2: 18 -24).   Rồi khi tới trần gian (năm I Công Nguyên) Chúa Giêsu đã đến dự tiệc cưới tại Làng Cana và làm phép lạ đầu tiên biến nước lã thành rượu ngon (Ga 2: 1-12). Chúa đã chính thức xác nhận việc nam nữ kết hợp lên hàng Bí Tích. Bí Tích Sacrement...