Daily Archive: September 4, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm B

      Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM Sách Tiên Tri Isaia 35.4-7a;Thư Thánh Giacôbê tông đồ 2.1-5và Phúc Âm Thánh Matcô 7.31-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước...