Daily Archive: August 30, 2021

Giai đoạn áp chót trong án phong chân phước Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I.

Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I    Vatican News 29/08/2021 Án phong chân phước cho Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô I đang tiến vào giai đoạn áp chót. G. Trần Đức Anh, O.P. Theo báo Công giáo Avvenire, Tương Lai, vào tháng Mười tới đây, Hội đồng Hồng y và giám mục thành viên Bộ Phong thánh sẽ nhóm họp để cứu xét một cuộc khỏi bệnh lạ lùng, xem đó có phải là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa Gioan Phaolô I hay không, và nếu được thông qua, thì sẽ đệ lên Đức...