Daily Archive: August 28, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM Sách Đệ Nhị Luật 4.1-2.6-8;Thư Thánh Giacôbê Tông Đồ 1.17-18, 21b-22.27và Phúc Âm Thánh Matcô 7.1-8a.14-15.21-23 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta.” Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy...