Daily Archive: August 14, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời.

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời | Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Kh 11,19a; 12,1-6a, 10ab; 1 Cr 15,20-26; Lc 1,39-56 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng...