Daily Archive: August 13, 2021

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 8/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội và ơn sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn bà Nguyễn Thị Sáu mới qua đời tại Việt Nam Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu cho linh hồn Giuse Lê Văn Nhánh mới qua đời Hội Bạn Thái Hà xin lễ cầu cho linh hồn Micae Nguyễn Ngọc Hân Anh chị Võ Nuôi xin lễ cho má...