Daily Archive: August 11, 2021

Giáo hội Ba Lan chuẩn bị lễ phong chân phước vào ngày 12/9

Đức Hồng y Stefan Wyszyński và nữ tu Elzbieta Róża Czaka | Photo: prymasowiwyszynskiemu.pl   Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đang ráo riết chuẩn bị lễ tôn phong chân phước cho hai vị tôi tớ Chúa, vào ngày 12/9/2021 tới đây, đó là Đức Cố Hồng y Stefan Wyszyński, Giáo chủ Công giáo Ba Lan, và nữ tu Elzbieta Róża Czaka, sáng lập dòng các nữ tu Phan Sinh Nữ tỳ Thánh Giá. G. Trần Đức Anh, O.P. Lễ tôn phong sẽ được Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Thánh cha,...