Daily Archive: August 7, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XIX thường niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XIX Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XIX QUANH NĂM Sách Các Vua 19.4-8;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.30-5.2và Phúc Âm Thánh Gioan 6. 41-51 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại...