Daily Archive: July 30, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVIII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVIII QUANH NĂM Sách Xuất Hành 16.2-4, 12-15;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.17-20và Phúc Âm Thánh Gioan 6.24-35 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?” Chúa Giê-su đáp:...

Ý nghĩa của từ Amen | Sổ tay Giáo Lý Viên

Ý nghĩa của từ Amen Chúng ta luôn kết thúc kinh nguyện bằng từ Amen. Vậy Amen có ý nghĩa gì? Amen có nghĩa là “Ước chi được vậy” hay “Quả thật là vậy”, nguyên ngữ Amen từ tiếng Do Thái, có nghĩa “quả thật” hay “quả quyết rằng”. Thân lạy Chúa. Xin Chúa chữa lành những bệnh nhân và xin cho dịch bệnh chấm dứt. AMEN. Chính Chúa Giêsu nhiều lần đã sử dụng từ Amen để dạy dỗ hay công bố về một tín điều hay một xác quyết cần phải tin chẳng hạn như “Amen, Amen, Thầy...