Daily Archive: July 24, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm B

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XVII Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XVII QUANH NĂM Sách Các Vua quyển thứ II b4.42-44;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Êphêsô 4.1-6và Phúc Âm Thánh Gioan 6, 1-15 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt...