Daily Archive: July 10, 2021

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 7/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội. Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin lễ cầu bình an và sức khỏe cho cha Phêrô Trần Thế Tuyên. Anh chị Võ Nuôi xin lễ cho má là linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa. Gia đình Phấn & Anna xin lễ cầu cho 2 linh hồn Giuse lễ giỗ. Xin tạ ơn về lời khấn cho con gái đã được qua cơn bệnh hiểm nghèo và cầu bình an cho gia đình....

Thánh Lễ Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B

    Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật XV Thường Niên – B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XV QUANH NĂM Tiên Tri Amos 7.12-15;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ephêsô 1.3-14và Phúc Âm Thánh Marcô 6.7-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi...