Daily Archive: May 29, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Sách Đệ Nhị Luật 4.32-34.39-40;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma 8.14-17và Phúc Âm Thánh Matthêô 28.16-20 Bài trích Phúc Âm theo Thánh MatthêuKhi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy...