Daily Archive: May 25, 2021

Một nữ tu bị phiến quân Mao giết hại sẽ được phong chân phước

Nữ tu Maria Agostina Rivas López, quen gọi là Aguchita | buenpastor.cl Một nữ tu bị phiến quân “Con đường sáng”, theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông ở Peru sát hại, sẽ được phong chân phước. G. Trần Đức Anh, O.P. Đó là chị Maria Agostina Rivas López, quen gọi là Aguchita, thuộc dòng Đức Bà Bác Ái Mục Tử nhân lành. Chị sinh ngày 13/6/1920, tại Coracora bên Peru và năm 14 tuổi chị về Lima, thủ đô Peru để theo học tại trường Sevilla, do các nữ tu dòng này điều khiển. Năm 1944, khi được 24 tuổi,...