Daily Archive: May 22, 2021

Thánh Lễ Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

  Giáo Lý Phúc Âm Lễ Hiện Xuống | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Sách Tông Đồ Công Vụ 2,1-11;Thư thứ I Thánh Phaolô gửi Côrintô 12,3-7,12-13;hoặc Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 8,8-7và Phúc Âm Thánh Gioan 20,19-23 Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh GioanVào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông...