Daily Archive: May 15, 2021

Thánh Lễ Chúa Lễ Thăng Thiên

  Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên | LM. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN Sách Tông Đồ Công Vụ 1,1-11;Thư Thánh Phaolô gửi Êphêsô 1,17-23và Phúc Âm Thánh Matcô 16.15-20 Bài trích Phúc Âm theo thánh Matcô Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin:...

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 5/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn, cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Hội Anh chị Võ Nuôi xin lễ cầu cho má là linh hồn Maria Trần Thị Nghĩa Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho hai linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Chuyên và Phêrô Nguyễn Văn Đền. Cầu cho linh hồn Maria lễ giỗ Chị Thu xin lễ tạ ơn và xin ơn bình an cho những người bệnh Anh chị Định Lan xin tạ ơn và cầu bình an, xin lễ cầu cho...