Daily Archive: May 10, 2021

Thánh Lễ tạ ơn 20 năm Hồng Ân Linh Mục – Cha Phêrô Trần Trọng Mỹ.

  Jos. Vĩnh SA – 10/May/2021 Hôm nay, một buổi sáng thứ Bảy, ngày 08.5.2021 khá đặc biệt tại vùng trời Ottoway, nơi ngôi thánh đường nhỏ bé khang trang quen thuộc với đông đảo người Công Giáo VN tại Nam Úc mà nhiều người vẫn thường quen gọi bằng ngôn ngữ gần gũi thân thương là nhà thờ Cha Diệp, vì nơi đây tuy là một nhà thờ giáo xứ Úc – Balan nhưng hằng tháng vẫn có những thánh lễ tiếng Việt, và hôm nay, tuy dù nhỏ bé khiêm hạ, nhưng đã diễn ra một sư kiện...