Daily Archive: May 6, 2021

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 5: THẾ GIỚI TÀI CHÍNH

  Nền kinh tế đích thực vốn tạo ra việc làm giờ đây gặp khủng hoảng. Có quá nhiều người đang thất nghiệp! – vậy nhưng, thị trường tài chính chưa bao giờ bị thổi phồng quá mức như lúc này. Thế giới tài chính cao cấp xa cách với cuộc sống của hầu hết mọi người quá! Nếu tài chính không được kiểm soát, thì dần dà nó chỉ thuần tuý là sự đầu cơ bị lèo lái bởi các chính sách tiền tệ khác nhau. Tình trạng này không bền vững. Nó sẽ gây nguy hiểm. Để ngăn...