Daily Archive: May 4, 2021

Cha Nguyễn Đình Anh Nhuệ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo

  Đức Hồng y Luis Antonio, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, đã bổ nhiệm cha Tô-ma Nguyễn Đình Anh Nhuệ, dòng Phanxicô Viện tu, làm tân Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, và đồng thời làm Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo và Giám đốc hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc.   Hồng Thủy – Vatican News Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo là một trong 4 cơ quan thuộc các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, dưới quyền Đức tổng giám mục...