Daily Archive: April 1, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh.

Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật Phục Sinh | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT PHỤC SINH Sách Công Vụ Tông Đồ 10, 34a. 37-43;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Colossê 3,1-4và Phúc Âm Gioan 20, 1-9 Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gioan Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ,...