Daily Archive: February 28, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật II Mùa Chay – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật II Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II MÙA CHAY Sách Sáng Thế 22.1-2.9a10-13.15-18;Thư của Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Rôma 8.31-34và Phúc Âm Thánh Matcô 9.2-10 Tin Mừng chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê, và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông, và áo Người trở nên chói lọi, trắng tinh như tuyết, không thợ giặt nào trên trần gian có thể giặt trắng đến thế. Rồi Êlia và Môsê hiện ra và...