Daily Archive: February 19, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Chay, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Sách Sáng Thế 9.8-15;Thư Thứ Nhất của Thánh Phêrô Tồng Đồ 3.18-22và Phúc Âm Thánh Matcô 1.12-15 Tin Mừng Chúa Giêsu theo Thánh MátcôKhi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói:...