Daily Archive: February 6, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật V Thường Niên – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật V Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT V QUANH NĂM Sách Gióp 7.1-4.6-7;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 9.16-19.22-23và Phúc Âm Thánh Matcô 1.29-39 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô:Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ...