Daily Archive: January 31, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật IV Thường Niên – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Thường Niên, năm B | Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV QUANH NĂM Sách Đệ nhị Luật 18.15-20;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corintô 7.32-35và Phúc Âm Thánh Matcô 1.21-28 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô:Ðến thành Capharnaum ngày nghỉ lễ, Chúa Giêsu vào giảng dạy trong hội đường. Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ. Ðang lúc đó, trong hội đường có một người bị thần...

Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2021 CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ Ban dịch thuật HĐGMVN WHĐ (28.1.2021) – Ngày 11 tháng 11 năm 2020, Lễ nhớ Thánh Mactinô thành Tua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Sứ điệp mùa Chay 2021 với chủ để: “Mùa Chay: Thời gian làm tưới mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu.” Sau đây là bản dịch Việt ngữ của Ban dịch thuật HĐGMVN. Sứ điệp Mùa Chay 2021 của Đức Thánh Cha Phanxicô “Này chúng ta lên Giêrusalem” (Mt 20,18) Mùa Chay: Thời gian làm tươi mới Niềm tin, Hy vọng và Tình yêu Anh chị em...