Daily Archive: January 23, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật III Thường Niên năm B | Lm Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT III QUANH NĂM Sách Ngôn Sứ Giôna 3.1-5,10;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 7.29-31và Phúc Âm Thánh Matcô 1.14-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô:Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Galilêa, Người...