Daily Archive: January 16, 2021

Thánh Lễ Chúa Nhật II Thường Niên – Năm B.

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT II QUANH NĂM Sách Samuel quyển I 3.3-10,19;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 6.13-15,17-20và Phúc Âm Thánh Gioan 1.35-42 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh GioanKhi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói...