Daily Archive: January 12, 2021

Đức Thánh Cha thay đổi giáo luật, cho phép phụ nữ lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ.

Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta  Ngày 11/1 vừa qua Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tự sắc “Spiritus Domini” – Thần trí của Chúa, trong đó ngài thay đổi khoản giáo luật số 230 triệt 1, cho phép phụ nữ được lãnh thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ. Đức Thánh Cha xác định đây là những thừa tác vụ giáo dân mọi Ki-tô hữu đều được lãnh nhận nhờ bí tích rửa tội. Hồng Thủy – Vatican News Thật ra việc phụ nữ đọc Sách Thánh trong các cử hành phụng vụ hay phục vụ...