Daily Archive: January 9, 2021

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Chúa GiêSu chịu phép rửa – Năm B.

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 42.1- 4.6-7; Sách Tông Đồ Công vụ 10.34-38và Phúc Âm Thánh Matcô 1.7-11 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matcô Khi ấy, Gioan rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.” Và đã xảy...