Daily Archive: January 8, 2021

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 1/2021

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ Một gia đình xin lễ. Tạ ơn Chúa và xin ơn bình an cho năm mới Gia đình Cường Phượng xin lễ giỗ 12 năm cho bố là linh hồn Gioan Baotixita Anh chị Khanh xin lễ cầu cho cha mẹ là linh hồn Phêrô và Maria Bà Lý xin lễ cầu bình an cho gia đình và xin cầu cho 4 linh hồn Micae Chị Loan Vĩnh Hưng xin lễ cầu cho...