Daily Archive: January 7, 2021

THÁNG GIÊNG: CỔ VÕ TÌNH HUYNH ĐỆ NHÂN LOẠI

  Theo gương Đức Giêsu, khi cầu nguyện với Thiên Chúa, chúng ta đến với nhau như là anh chị em với những người đang cầu nguyện theo những nền văn hoá khác, truyền thống khác và niềm tin khác. Khi cầu nguyện, chúng ta là anh chị em. Tình huynh đệ dẫn dắt chúng ta mở lòng mình ra với Chúa là Cha của mọi người, và nhìn nhận mọi người như là anh chị em của mình để có thể san sẻ cuộc sống, nâng đỡ, yêu thương và thấu hiểu họ hơn. Giáo Hội coi trọng hành...