Monthly Archive: December 2020

Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Thánh gia – Năm B

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ THÁNH GIA THẤT, NĂM B Sách Sáng Thế 15.1-6; 21.1-3;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Do Thái 11.8.11-12.17-19và Phúc Âm Thánh Luca 2.22-40 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa,...

Thánh Lễ Đêm Giáng Sinh

Giáo lý Phúc Âm Lễ Đêm Giáng Sinh – Lm. Peter Trần Thế Tuyên LỄ ĐÊM GIÁNG SINH, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 9:1-6;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Titô 2:14-11 và Phúc Âm Thánh Luca 2:1-14 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về...

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật IV Mùa Vọng, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM B Sách Tiên Tri Samuel, quyển II. 7.1-5.8-12.14-16;Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Rôma 16.25-27và Phúc Âm Thánh Luca 1.26-38 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và...

Tại sao chúng ta không cần phải sợ hãi – Đức Hồng Y Phanxicô Xaxiê Nguyễn Văn Thuận.

Tôi rất hãnh diện vì người Công giáo ở Mỹ dùng những bài suy niệm của Đức HY. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận rất nhiều. Tôi xin chia sẻ để chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho Đức HY. sớm được tuyên phong Chân phước. Lm. Phêrô Trần Thế Tuyên Tại sao chúng ta không cần phải sợ hãi | Suy niệm hàng ngày Mầu nhiệm Vượt Qua, đỉnh cao của cuộc đời Chúa Giêsu. Ngài đã chỉ cho chúng ta đường về thiên quốc bằng trước tiên đi đến núi Sọ. Ngài không chọn cách nào khác để kết...