Daily Archive: November 27, 2020

Thánh Lễ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng, năm B – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM B Sách Ngôn Sứ Isaia 63.16-17; 64.1,3-8;Thư Thứ I của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô 1.3-9và Phúc Âm Thánh Matcô 13.33-37 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy...

Giáo hội sắp có thêm 128 chân phước

Cha Mario Ciceri | Chiesa di Milano 26/11/2020 Giáo Hội sắp có thêm một chân phước hiển tu và 127 chân phước tử đạo, và có thêm sáu vị Đáng kính. G. Trần Đức Anh, O.P. Hôm 23/11/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Hồng y tân cử Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã cho phép Bộ công bố tám sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. Sắc lệnh thứ nhất nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa, linh mục Mario Ciceri, người Ý,...