Daily Archive: November 20, 2020

Chúa Nhật XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIV Lễ Chúa Kitô Vua – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT LỄ CHÚA KITÔ VUA Sách Ngôn sứ Êdêkien 34.11-12.15-17;Thư Thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô 15.20-26.28và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.31-46 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra,...