Daily Archive: November 14, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXXIII thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXXIII QUANH NĂM A Sách Châm Ngôn 31.10-13, 19-20.30-31;Thư thứ I của Thánh Phaolô gửi tín hữu Thessalonica 5.1-6và Phúc Âm Thánh Matthêô 25.14-30 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén,...