Daily Archive: November 13, 2020

Ý LỄ – XIN ƠN – TẠ ƠN THÁNG 11/2020.

Ý Lễ và ý cầu nguyện Hội Ái Mộ Trương Bửu Diệp xin tạ ơn và cầu bình an cho các ân nhân âm thầm giúp đỡ hội. Anh Tòng xin lễ cầu cho linh hồn cha Âutinh Nguyễn Đức Thụ và các linh hồn Gia đình Mạnh Hạnh xin lễ cầu cho linh hồn Nội Ngoại và các linh hồn Chị Khanh xin lễ cầu cho cha mẹ là linh hồn Phêrô và Maria. Chị Thu xin lễ cầu cho những người già, và bệnh nhân sớm phục hồi sức khoẻ Các con, các cháu tại Úc và Việt...