Daily Archive: November 7, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXXII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXXII QUANH NĂM A Sách Khôn Ngoan 6:12-16;Thư thứ I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 4:13-18và Phúc Âm Thánh Matthêu 25:1-13 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo;...