Daily Archive: November 2, 2020

​Giáo hội sắp có thêm một hiển thánh và sáu chân phước

Chân phước linh mục Giustino Maria Russolillo (1891-1955) | Vatican News 30/10/2020 Giáo hội sắp có thêm một vị hiển thánh và sáu chân phước, trong đó có bốn vị tử đạo. G. Trần Đức Anh, O.P. Hôm 28/10/2020 vừa qua, với sự chấp thuận của Đức Thánh cha, Bộ Phong thánh đã công bố các sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Trước tiên là sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước linh mục Giustino Maria Russolillo (1891-1955), sáng lập tu hội cầu cho ơn thiên...