Daily Archive: October 31, 2020

Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Các Thánh Nam Nữ

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXXI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXXI QUANH NĂM A Sách Khải Huyền 7:2-4.9-14 ;Thư I của Thánh Gioan tông đồ 3:1-3và Phúc Âm Thánh Matthêô 5:1-12a Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Phúc cho những ai hiền lành,...