Daily Archive: October 24, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXX thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXX QUANH NĂM A Sách Xuất Hành 22.21-27;Thư I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 1,5-10và Phúc Âm Thánh Matthêô 22.34-40   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy...