Daily Archive: October 15, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXIX thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIX thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIX QUANH NĂM A Sách Ngôn Sứ Isaia 45.1,4-6;Khởi đầu Thư I của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Tessalonica 1,1-5bvà Phúc Âm Thánh Matthêô 22.15-21 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi với những người thuộc phái Hêrôđê đến nói với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người ngay...