Daily Archive: September 19, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXV thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXV thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXV QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 55, 6-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philipphê 1,20c-24.27avà Phúc Âm Thánh Matthêô 20, 1-16   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến...