Daily Archive: September 7, 2020

TỈNH DÒNG TÊN ÚC CHÂU CÓ TÂN GIÁM TỈNH GỐC VIỆT

Cha Arturo Sosa, SJ, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Tên, vừa bổ nhiệm cha Đaminh Vũ Kim Quyền, SJ, làm Tân Giám Tỉnh Dòng Tên Australia. Cha Đaminh Vũ Kim Quyền chào đời tại Sài Gòn và sau đó theo gia đình để đến Úc tị nạn. Ngài gia nhập Dòng Tên tại Úc năm 1994, được truyền chức linh mục năm 2004 và khấn cuối năm 2014. Ngài từng học về Khoa học, Thần học và Giáo dục học. Cha Đaminh phục vụ tại Campuchia từ năm 2015. Ngài hiện là Thư ký về Giáo dục tiểu học và...