Daily Archive: September 5, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXIII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXIII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXIII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Êzêkiel 33,7-9; Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 3,8-10và Phúc Âm Thánh Matthêô 18,15-20 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi...