Daily Archive: August 29, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXII thường niên – Năm A

Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXII thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXII QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Giêrêmia 20,7-9;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 12,1-2và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,21-27 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, không thể thế...