Daily Archive: August 22, 2020

Thánh lễ Chúa Nhật XXI thường niên – Năm A

  Giáo lý Phúc Âm Chúa Nhật XXI thường niên, A – Lm. Peter Trần Thế Tuyên CHÚA NHẬT XXI QUANH NĂM A Sách Tiên Tri Isaia 22,19-23;Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma 11,33-36và Phúc Âm Thánh Matthêô 16,13-20   Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa...